JuryledenRaoul Boer, directeur Schouwburg Hengelo, Emile Urban, programmamaker encoördinator Radio Hengelo TV en ikzelf, Hettie Franken, Stadsdichter Hengelo,kwamen op uitnodiging van initiator Pier van Dijk op dinsdag 7 juli in deSchouwburg bijeen om uit 39 geanonimiseerde werken de winnaar van de CoronaAward te kiezen. Verrassend unaniem bleek achteraf.

Ik lees uhet juryrapport voor waarin de mening van de drie juryleden is samengevat.

De winnaarvan de Corona Award toont ons een indringend beeld. Het werk raakt en is inalle eenvoud herkenbaar. De quarantaine en vrees voor het virus zijn scherpgetroffen, de sobere opzet en harmonische compositie vormen samen een treffendbeeld. We kunnen niets, we mogen niets, afwachtend wat voorbij komt en watvoorbij gaat. We zitten achter schermen, vensters, ramen. De blik naar buitenen tegelijkertijd naar binnen. Naar onszelf, kwetsbaar als we zijn,overgeleverd aan machteloosheid, maar eveneens de wereld aanschouwend, eenwereld die je maar moet nemen zoals die is. De maker biedt de toeschouwer eeninkijkje in een binnenwereld, verbeeldt de angst en het wantrouwen jegens de nieuwewerkelijkheid. En voor sommige kijkers zal uitsluitend dat de boodschap zijn.Meer onbezorgde  kijkers kunnen het werkironisch opvatten: zo erg als het personage het lijkt te ervaren, is die nieuwewerkelijkheid nu ook weer niet. Daarmee is het huidige maatschappelijke debatin één enkel beeld samengevat. Versterkt door de mooie, heldere vorm gaf dezedubbele boodschap voor de jury de doorslag.

De winnaarvan de Corona Award 2020 is Gonda Steffens.

Using Format